KONFIRMANDER GÅR TIL FORBEREDELSE

For at blive konfirmeret er kravet, at man følger og deltager aktivt i den konfirmationsforberedelse som sognet har tilrettelagt. Den strækker sig over ca. 50 timer.

I Antvorskov sogn foregår det på den måde, at man kommer et antal onsdage hen over efteråret og foråret samt nogle hele dage, som skolen giver fri til. Derudover skal man gå i kirke (til højmesse) et bestemt antal gange i løbet af forberedelsestiden, se nedenfor.  

Hvis du af den ene eller anden grund ikke følger den planlagte undervisning, må du have ekstraundervisning, inden vi kan konfirmere dig. Eller evt. vente med at blive konfirmeret til året efter.

Bemærk også, at der er små forskelle fra hold til hold og fra præst til præst. 

KONFIRMANDER GÅR I KIRKE

Gudstjenesten er et udtryk for det fællesskab af kristne, der rækker ud over hele verden. Når du bekræfter din dåb siger du også ja til at blive en del af dette fællesskab, så selvfølgelig går du i kirke (til højmesse) så meget som muligt og mindst 8 gange pr. halvår eller hvad der aftales med den præst, som man går til forberedelse hos. 

 

 

 

 

SØG LEGAT

Legat.

 

Hvis man bor i Slagelse by, kan man søge om økonomisk hjælp til konfirmationen. Der er link til et ansøgningsskema her 

 

 

 

Konfirmand 2018 - se her!

Find dit hold under en af de tre præster i menuen til venstre. 

BEMÆRK! En del mødte op på det forkerte hold i onsdags. Check lige igen!

Nu begynder de nye konfirmandhold

Under præsterne i menuen til venstre skulle alle konfirmander, der er tilmeldt i Antvorskov sogn nu kunne finde deres navn. 

BEMÆRK! Onsdag mødte nogle af konfirmanderne op på det forkerte hold! Check lige en ekstra gang, hvilket hold du er på og hvilken præst du skal gå hos.

Hold øje med siden her i den kommende tid, for her vil vi løbende lægge relevante informationer ud. Se i venstre side under præstens navn. Der kan stå vigtige ting!

Gå også gerne ind og blive medlem af Antvorskov kirke og sogns facebookside. 

 

Vi glæder os til at tage imod jer! 

Hilsen personalet ved Antvorskov kirke

 

 

 

Baggrund:

Som det har været de senseste år, har Antvorskov sogn haft 90-100 konfirmander onsdage fra 14 - 16 fordelt mellem 1,5 præst. Det er umulige forhold. Derfor havde vi et ønske om at kunne fordele de mange konfirmander (hvoraf ca. halvdelen har været "udensogne-konfirmander") på to dage. Det ønske gik ikke i opfyldelse. Derfor beder vi om forståelse for, hvor presset vi er. Vi kan umuligt have hold af 45-50 konfirmander pr. præst og vi har slet ikke de fysiske rammer til så mange på én gang.

 

Derfor beder vi om jeres tålmodighed og forståelse for, at vi har gjort det så godt vi overhovedet har kunnet gøre det under de vilkår, vi er underlagt.  

Vi kan kun beklage dybt, at det giver jer problemer, og vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe jer med en løsning. Derfor har provsten iværksat en mulighed for et ekstrahold. 

Når alle er tilbage fra ferie, vil vi samle de seneste tilbagemeldinger fra jer forældre og derpå holdfordele. I skrivende stund satser vi på, at kunne give jer endelig besked medio august.  

Hold jer orienteret via jeres kirkers hjemmesider og IKKE skoleintra, for konfirmationforberedelsen har ikke noget med skolen at gøre. 

 

 

 

 

Konfirmand 2018

 

 

Så er vi klar til at indskrive nye konfirmander.

Tilmeld jer senest 3. juli.

 

Der er kommet ny aftale mellem skolen og provstiet/kirken om konfirmation og konfirmationsforberedelse. Det betyder bl.a., at vi kun har plads til at modtage konfirmander med bopæl i Antvorskov sogn. I kan finde jeres bopælssogn her: 

Konfirmanderne vil blive fordelt på hold i forhold til den dato I vælger for konfirmation. Det betyder, at den præst, der skal konfirmere én også vil være den præst man skal gå til forberedelse hos, hvilket mange har efterspurgt. Der kan være  ca. 20 konfirmander pr hold. I tilfælde af skæv fordeling trækker vi lod. For sent indkomne tilmeldinger er vi nødsaget til at indplacere, hvor der er plads. 

Spørgsmål kan rettes til Helle Viuf på enten hev@km.dk eller tlf 61660824 (ferie uge 25 - 27)

 

1) Udfyld tilmeldingen her nedenfor. OBS! ikke cpr-nr. kun fødselsdato. 

Bemærk! Hvis der ikke er valgt dato for konfirmation, tildeler vi konfirmanden en dato. 

 

2) Hold øje med nyt her på siden, for al kommunikation foregår herfra ( og IKKE via skoleintra!). Vi vil løbende skrive, når vi har nyt. Også hvornår det første forældremøde vil finde sted. Meget er under omlægning, bl.a. pga. skolereformen, der har indflydelse på konfirmationsforberedelsen. 

Vi lægger stor vægt på at holde jer tæt orienteret via siden her.  

 

 

 

 

Konfirmandtilmelding 2018

KONFIRMATIONSDATOER

 

 

 2018

22. april

St. Bededag 27. april

29. april

 

Om valg af datoer

Som tommelfingerregel (hvilket vil sige, at det ikke er helt fast) er der konfirmation i Antvorskov kirke St. Bededag samt søndagen før og søndagen efter. Der er foreløbigt fastlagt datoer for 2018. Vi kan endnu ikke oplyse om datoerne for 2019, 2020, 2021 og 2022, som ellers efterspurgt. 

Bemærk! oplysninger om konfirmationsdatoer offentliggøres her på siden, så snart vi har dem. De kan IKKE indhentes ved telefonisk henvendelse til kirkekontoret!

Man har hidtil frit kunnet vælge mellem de offentliggjorte datoer. Men som nævnt ovenfor, er der omlægning i gang og det betyder, at vi skal sikre nogenlunde lige store hold pr. konfirmation. 

Den nye omlægning har den store fordel, at det er den præst man har gået til forberedelse hos, som også konfirmerer en. 

FRAVÆR

Vi skal have en seddel fra hjemmet, der er underskrevet af en voksen, hvis konfirmanden ikke har deltaget i en lektion fordi konfirmationsforberedelsen er obligatorisk. 

 

 

FOTOGRAFERING UNDERVEJS

Det er sjovt at gå til konfirmationsforberedelse. Det vil vi gerne huske, og derfor tager vi billeder, når vi er sammen. I kan selvfølgelig få de billeder. De bedste af billederne vil vi - hvis I tillader det - dele med menigheden ved at bruge dem som illustrationer i vores kirkeblad eller på vores hjemmeside; eventuelt også som bilag til en pressemeddelelse. 

Hvis man ikke ønsker at være med på kirkens billeder, har man lov til at sige nej.