EN TÅR KAFFE...

Efter alle gudstjenester er der fælleskaffe i café-området.

Børn er også velkomne.

I forbindelse med højtiderne kan det være noget andet end kaffe/the vi byder på.

 

VELKOMMEN!

DÅBSJUBILÆUM

I begyndelsen af året holder vi dåbsjubi-læum for alle der blev døbt i Antvorskov Kirke for 5 år siden. Vi  sender invitationer ud til jer i god tid. Vi glæder os over denne dejlige tradition og til at fejre den med jer.

GUDSTJENESTER I PÅSKE OG PINSE:

Påskedag er der gudstjeneste kl. 10
2. påskedag kl. 10
Pinsedag er der gudstjeneste kl. 10

SKÆRTORSDAG D. 29. MARTS KL. 17.00

Gudstjeneste ved Sine Sofie Sørensen

Skærtorsdag tog Jesus afsked med sine disciple og vaskede deres fødder, som et tegn på, at de, og vi, er her for at tjene hinanden.

Vi fejrer skærtorsdag med gudstjeneste, spiser lam, falafler, brød og salat. Spisningen vil forgå under gudstjenesten.

 

Tilmelding: tirsdag-torsdag kl. 9.00-12.00 på sms 41 31 05 63 eller ring tlf. 58 55 54 12 (senest torsdag 22. marts kl. 12.00) eller efter gudstjenesten om søndagen. 

LANGFREDAG D. 30 MARTS KL. 15.00

Gudstjeneste ved Helle Viuf

 

Langfredag blev Jesus korsfæstet, døde og blev begravet. Det er en stille og afdæmpet dag i kirken. På engelsk kaldes langfredag for Good Fridag (den gode fredag), fordi Jesus skaber en vej gennem døden til livet.

Gudstjenesten er liturgisk dvs. uden prædiken, men med læsninger fra bibelen vekslende med sang. En anderledes gudstjeneste uden lys og blomster.

2. PINSEDAG KL. 10 TIL 12

Gudstjeneste ved Helle Viuf

  

En meditativ vandringsgudstjeneste.

Pinse er fest for Helligånden, altings bevægelse. Derfor vil vi, Guds menighed, nu sætte os i bevægelse.

 

Vi vil vandre en cirkulær vandring; fra kirkens hjerte, gennem korridorer og ad snørklede veje, ud i de mørke kroge og tilbage igen. Dele af gudstjenesten vil være i stilhed.

 

Vi slutter med et let traktement, og derfor gerne tilmelding af hensyn til indkøb. 

Varighed: ca. 2 timer, alt efter Ånden.

Tilmelding: tirsdag-torsdag kl. 9.00-12.00 på sms 41 31 05 63 eller ring tlf. 58 55 54 12 (senest torsdag 17. maj kl. 12.00) eller efter gudstjenesten om søndagen.

GUDSTJENESTE-KALENDER