EN TÅR KAFFE...

Efter alle gudstjenester er der fælleskaffe i café-området.

Børn er også velkomne.

I forbindelse med højtiderne kan det være noget andet end kaffe/the vi byder på.

 

VELKOMMEN!

KIRKEBIL

Til Dem, som har vanskeligt ved at komme til kirken. 

Ring til DANTAXI på tlf. 58 53 53 53.

Til gudstjeneste senest fredag kl. 16.00

(afbestilling senest søndag kl. 9.00).

Til andre arrangementer senest dagen før      kl. 12 .00 (afbestilling på selve dagen senest en time før).

 

DÅBSJUBILÆUM

I begyndelsen af året holder vi dåbsjubi-læum for alle der blev døbt i Antvorskov Kirke for 5 år siden. Vi  sender invitationer ud til jer i god tid. Vi glæder os over denne dejlige tradition og til at fejre den med jer.

GUDSTJENESTER I PINSEN:

Pinsedag er der Højmesse kl. 10
2. Pinsedag er der Meditativ vandrings-gudstjeneste

2. PINSEDAG KL. 10 TIL 12

Gudstjeneste ved Helle Viuf

  

En meditativ vandringsgudstjeneste.

Pinse er fest for Helligånden, altings bevægelse. Derfor vil vi, Guds menighed, nu sætte os i bevægelse.

 

Vi vil vandre en cirkulær vandring; fra kirkens hjerte, gennem korridorer og ad snørklede veje, ud i de mørke kroge og tilbage igen. Dele af gudstjenesten vil være i stilhed.

 

Vi slutter med et let traktement, og derfor gerne tilmelding af hensyn til indkøb. 

Varighed: ca. 2 timer, alt efter Ånden.

Tilmelding: tirsdag-torsdag kl. 9.00-12.00 på sms 41 31 05 63 eller ring tlf. 58 55 54 12 (senest torsdag 17. maj kl. 12.00) eller efter gudstjenesten om søndagen.

GUDSTJENESTE-KALENDER