LOVEN OM OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING

Loven om obligatorisk digital selvbetjening medfører at alle borgere skal bruge nettet til ansøgninger og anmeldelser til offentlige myndigheder. Civilregistrering er omfattet af loven, og Kirkeministeriet stiller derfor selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne på www.borger.dk


De nye løsninger omfatter:

  • Anmodning om begravelse eller ligbrænding
  • Omsorgs- og ansvarserklæring
  • Ansøgning om navngivning
  • Ansøgning om navneændring

 

 

 

Ved fødsel

Fødsel 

Fødsel registreres digitalt af jordmoderen. Er mor ikke gift, skal mor inden 14 dage efter barnets fødsel indgive en omsorgs-og ansvarserklæring på www.borger.dk. Andre situationer om faderskab kan også indgives der. Har du ikke NemID, skal faderskabet erklæres på en papirblanket, som kan hentes på www.borger.dk eller på kirkekontoret.

Barnet skal navngives på www.borger.dk ved brug af forældrenes NemID, eller ved dåb i kirken, inden barnet et 6 måneder gammelt. Et navngivet barn kan efterfølgende døbes i kirken. Ønskes dåb i kirken, da kontakt kirkekontoret i det sogn, hvor barnet skal døbes. Har du ikke NemID, skal navnet erklæres på en papirblanket, som kan hentes på www.borger.dk eller på kirkekontoret. Regler for navne kan ses www.ast.dk/born-familie Der udstedes kun fødselsattest på anmodning fra borger, der får besked i e-boks om afgørelserne. NB: Der må IKKE angives fulde CPR på barn eller andre, hvis der rettes henvendelse via mail/digitalt, kun fødselsdato.

DÅBSGUDSTJENESTE

 

Mulighed for dåbsgudstjeneste lørdag, d. 6. januar 2018

 

Kontakt kirkekontoret 

 

 

 

 

Dåb

Barnedåb

Hvis du ønsker at få dit barn døbt, skal du kontakte kordegnen på mail Antvorskov@sogn.dk eller telefon 58505480. Her aftaler I tid for barnedåben. 

 

Voksendåb

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du kontakte en af nedenstående præster med henblik på samtale og dåbsoplæring forud for din dåb: 

Sine Sofie Sørensen mail sss@km.dk

Helle Viuf hev@km.dk

 

Læs meget mere på folkekirkens fælleshjemmeside: 

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab

KONFIRMATION

Se information om konfirmation i Antvorskov Kirke på siden "konfirmander"

KIRKEBRYLLUP

Hvis I ønsker at blive gift i Antvorskov kirke, skal I kontakte kordegnen på mail Antvorskov@sogn.dk eller telefon 58505480. Her aftaler I tid for vielsen. 

Biskoppen over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller har i en prøveperiode på to år givet mulighed for, at vielsen også kan finde sted udenfor kirkerummet, såfremt præsten sige ja til det og stedet kan godkendes af præsten.

 

Læs meget mere her: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup

Her kan I også finde salmeforslag. 

Se en ny bryllupssalme her: http://www.benteviuf.dk/salmer