Sognepræst Elizabeth Knox-Seith er tovholder på studiekredsen