Julen 2020

Som så meget andet bliver julen lidt anderledes i år.

I Antvorskov kirke har vi besluttet, at der er tilmelding til julegudstjenesterne juleaften samt til nytårsgudstjenesten 1. januar.

Tilmelding skal ske til kordegnen på tlf. 58 50 54 80 mandag og fredag kl. 9-12 eller onsdag kl. 15-17.

Ved at lave tilmelding har kordegnen mulighed for at placerer familie, grupper og enkeltpersoner således, at vi kan være flest muligt til gudstjenesten og stadig holde den reglementerede afstand.