Menighedsrådet

    

     Menighedsrådet er sognets øverste politiske 

     myndighed og de ni valgte medlemmer vælges

     for en fireårig periode af gangen.

    

Det nuværende menighedsråd blev indsat 1. søndag i advent 2020 og sidder indtil 1. søndag i advent 2024

Derudover er sognets to præster fødte medlemmer af rådet, og kordegnen fungerer som sekretær uden stemmeret.

 

Formand:

Vita Kastberg Friis - 22 90 79 52 - mail: famfriis@godmail.dk

Medlem af: Forretningsudvalget & Kirke- og præsteboligudvalget 

 

Næstformand & Kasserer:

Margaret Zoll Nielsen - 30 54 28 92 - mail: kasserer@antvorskovkirke.dk

Medlem af: Forretningsudvalget, Kommunikationsudvalget, Valgudvalget og Kirke- og præsteboligudvalget

 

Kirkeværge:

Gerhard Dürkop - 58 52 88 23 eller 23 44 67 60 - mail: gerharddurkop@gmail.com

Medlem af: Kirkegårdsudvalget, Valgudvalget & Kommunikationsudvalget

 

Kontaktperson:

Dorrit Henriksen - 58 54 95 75 - svejbollevej4@gmail.com 

Medlem af: Forretningsudvalget 

 

Medlemmer:

Lonni Mebus Sørensen - 40 54 32 93 - mail: lonnimebus@gmail.com

Medlem af: Aktivitetsudvalget 

 

Ella Meyer Hilker - 23 73 47 11 - mail: emh@ellahilker.dk 

Medlem af: Aktivitetsudvalget 

 

Keld Christensen - 20 21 19 52 - mail: hkchristensen@msn.com

Sognepræster

Sara Hidalgo, Kristina Bay og Christina Wildfang 

(se mere under præster)

 

   Menighedsrådsmøder