Om Kirken

Fakta om Antvorskov sogn

Indbyggere: 5818

Medlemmer af folkekirken: 4350

Vandrekirken indviet i 1991

Selvstændigt sogn fra d. 30.11.1997 - udskilt fra Sct. Peders Sogn

Første spadestik til kirken d. 30.10.2003

Kirkens indvielse d. 10.4.2005.

 

Kirken er tegenet af Regnbue Arkitekter ved arkitekt Anders Bové. 

Ved indgangen til kirken ses en granitplade, bag hvilken grundstenene er nedlagt. Grundstenene er munkesten fra det nedrevne Antvorskov Kloster, som har været opbevaret på Falkensteen Gods. Der er desuden en munkesten udtaget direkte af Sct. Peders Kirke.  Dækpladen er skænket af Johanniterordenen i Danmark.  Det var Johanniterordenene, som residerede på Antvorskov Kloster frem til reformationen, hvor klosteret overgik til tronen.

Fra vågenhuset er der adgang til sognegård, pulpitur, saktristi og kirkerum. 

Kirkerummet er et lyst og opadstræbende rum; understreget af det bølgende listebeklædte loft. Dagslyset trænger ind af de lodrette spalter i kor og kirkeskib. Gulvet er belagt med kalksandstensfliser, Jura graublank. Denne belægning fortsætter i hele sognegårdens gangareal.

Døbefonten er udført af designer Ole Hempel. Den er udført i blå Rønnegranit, som har den egenskab, at den med stokhugget overflade fremstår lys grå og med slebet overflade nærmest gråsort med synlige krystaller. Disse egenskaber er brugt kompositorisk. 

Dåbsfadet er ligeledes udført at Ole Hempel i rustfrit stål. Korsformen bliver ekstra synlig, når der er vand i fadet. 

Alterbordet er tegnet af arkitekten. Bordet har to ben: det højre er opbygget af to gamle munkesten, filset og malet; det venstre er kalksandsten som gulvet. De to gamle munkesten er oprindeligt fra Antvorskov Kloster og udtaget fra Sct. Peders Kirke. Bordpladen er samme granit, som er anvendt til døbefonten. 

Kors, alterstager og knæfaldsgelænder er tegnet af arkitekten.

Ligeledes er bænkene tegnet af arkitekten og udført i ahorn og hvidpigmenteret lak på Søborg maskinsnedkeri. Hynderne er lavet i vinrød oksehud. 

Prædikestolen er udført i ahorn og elm.

Piberorglets facade er udformet i samarbejde med orgelbyggeriet Marcussen & Søn og Regnbuearkitekterne. Det har 22 stemmer fordelt på hovedværk, svelleværk og pedaler. Orglet blev indviet pinsedag d. 8. juni 2014. 

Kirkeskibet "Elben" er en tro kopi af den danske orlogsskonnert "Elben" fra 1830. Skibet er bygget over to år og udført af maler Ove Andersen. Ved en højtidelighed d. 25. september 2005 blev kirkeskibet overdraget af Marineforeningens Slagelse afdeling til Antvorskov Kirken. 

Tårnet er 17 meter højt og placeret som en markering af kirkens indgang og er såleds bebyggelsens tyngdepunkt. Klokkestolen er forberedt til tre klokker, men rummer fra starten af blot en malmklokke. På frisen står der: "Jeg blev støbt til Antvorskov Kirke i året 2004 af Paccard i Frankrig". Tekst: "Nu er det tid til bøn og ro i huset bygget til den levende tro", der er forfattet af tidligere sogne- og sygehuspræst Bente Viuf.

Sognegården rummer mødelokaler og kontorer til kirkens ansatte. I møderummet ses det tidligere alterkors fra Vandrekirken. Korset er håndskåret af egetræ fra Antvorskov Kloster, der blev nedrevet i 1774. Træet er skænket af godsejer Max Otto Lawaetz, Falkensteen. Både alterkors og vikingeskib er udført af major Ejler Havmøller Sørensen, Gørlev. Korset er skænket af Sct. Peders Kirkes Menighedsråd ved vandrekirkens indvielse den 1. søndag i advent 1991.

Af spåner fra arbejdet med udskæringen af korset er fremstillet et vikingeskib. Det hang som kirkeskib i Vandrekirken, men hænger nu i sognegårdens gang. 

Menighedssalen er adskilt fra kirkerummet med en foldedør. Lokalet kan yderligere deles i to mødelokaler, der anvendes til undervisning, møder, foredrag og lignende. 

Lokale kunstnere får lov at udstille deres værker i caféområdet og gangene. Der er ca 6 udstillinger om året.

Skulpturen brydningen er udført af Lily Troelsø Borring og udlånt af Slagelse Forskønnelsesselskab efter kunstnerens ønske. 

Se TV2 Østs indslag om Antvorskov kirke her.

   Velkommen i Antvorskov Kirke