Fødsel & Faderskab

Fødsel

Jordemoderen anmelder barnets fødsel. Hvis der ikke har medvirket en jordmoder ved fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen til kordegnen på kirkekontoret senest 28 dage efter fødslen. Hvis I er gift, bliver faderskabet automatisk registreret.

 

Faderskab

Ugifte forældre skal registrere faderskabet på borger.dk senest 28 dage efter barnets fødsel. Erklæringen giver fælles forældremyndighed. Det forudsætter:

    • at begge forældre er fyldt 18 år og ikke er under værgemål
    • at moren ikke er gift
    • at moren ikke har været gift med en anden mand end barnets far indenfor de sidste 10 måneder før barnets fødsel
    • at moren ikke er separeret ved fødslen
    • ​at vitterlighedsvidnerne underskriver erklæringen samme dato som forældrene

Omsorgs-og ansvarserklæringen skal afgives digitalt , såfremt begge forældre har Nem-ID på borger.dk.
Er dette ikke muligt kan blanketten hentes til udskrivning på borger.dk og den kan afleveres til denne adresse:

Kirkekontoret

Agersøvej 86B

4200 Slagelse

 

Blanketten kan også udfyldes og underskrives af forældrene ved personligt fremmøde (der kræves ingen vidner, hvis begge forældre skriver under hos kordegnen på kirkekontoret).

Hvis der ikke indgives en omsorgs- og ansvarserklæring inden 28 dage fra barnets fødsel, indleder Familieretshuset en faderskabssag. Sagsbehandlingstiden hos Familieretshuset er minimum 10 uger. Adressen kan du finde på familieretshuset.dk. Her kan du også finde yderligere information om faderskab og forældremyndighed.