Vielser & Velsignelser

 

 

I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem. 

Ønsker I at tale med Antvorskov Kirke om vielse eller velsignelse så ring til kirkekontoret på telefon 58 50 54 80.

 

 

Det skal I huske

Når I skal giftes, er der en del at huske.

    • I skal aftale brylluppet med kirken og efterfølgende udfylde den vielsesanmeldelse som I får tilsendt i e-boks.
    • I skal søge om en ægteskabserklæring via borger.dk (direkte link)
    • Hvis I ønsker at skifte navne skal dette gøres via borger.dk (direkte link)

Kirkebryllup er tro, håb og kærlighed

Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden.

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om det kristen tro, håb og kærlighed.

I kirken bruger vi store ord om kærligheden. I bønnerne beder vi Gud om at styrke og bevare kærligheden mellem de to, som er blevet gift. Og vi takker for Guds kærlighed til os og for kærligheden mellem os.

Musik til brylluppet

I kan selv være med til at vælge hvilke salmer, der skal synges til jeres bryllup. Salmerne aftales med præsten inden brylluppet. I Salmebogen er der en række forskellige bryllupssalmer, som I kan vælge imellem. Mange par vælger også, at der skal synges en morgensalme eller en årstidssalme til brylluppet. Måske er der en af jer, som har en særlig yndlingssalme, I gerne vil have sunget til jeres bryllup. Og skal I giftes omkring påske, pinse eller juletid, så er der også mange højtidssalmer at vælge imellem. 

 

Vielse uden for kirkens rum

Drømmer I om at blive viet på et sted, som betyder noget særligt for jer? Eller vil I gerne vies i jeres have eller hjem? Hvis I har en særlig tilknytning til et sted og præsten kan godkende det, kan vielsen foregå udenfor kirken. 

Selvom brylluppet foregår i det fri eller måske hjemme hos jer selv, så anvendes det samme vielsesritual som ved et kirkebryllup. Det vil altså være en højtidelighed med salmer, bibellæsninger, velsignelsen og tale til brudeparret.

Samtale med præsten

Alle brudepar taler med præsten før deres kirkebryllup. I vælger salmer sammen med præsten og drøfter alt det praktiske i forbindelse med vielsen. Præsten forbereder vielsestalen ud fra jeres samtale. 

Kontakt præsten for en samtale ca. to uger før vielsen.