Sognepræst (Kbf.)

Sine Sofie Sørensen (SSS)

Lillevangsparken 25 • 4200 Slagelse

Tlf.: 58 50 53 80

E-mail: sss@km.dk

Træffes bedst: tirsdag-fredag kl. 11-12. Onsdag tillige kl. 17-18.