Vil du være med til at gøre en forskel?

Vil du have indflydelse og være med til at sætte retningen for Antvorskov Kirke?

 

Menighedsrådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper i kirken undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller dog en central rolle ved ansættelsen af præster. 

I Antvorskov Kirke sidder menighedsrådet fire år ad gangen.

Som menighedsrådsmedlem kan du arbejde med stort set alt, du har lyst og evner til. Om du har interesse for personalepleje, bygningers vedligeholdelse, økonomi, oplysende og underholdende sociale aktiviteter for børn og voksne etc., så er mulighederne der i et menighedsråd.

Vi løser store og små opgaver sammen i en hyggelig og god omgang med hinanden.

 

Er du interesseret?

Er du interesseret?

Så kontakt en af de nuværende medlemmer for at høre nærmere om, hvad et menighedsråd laver.

Vi holder menighedsrådsmøde anden onsdag i måneden kl. 19.00 i sognegården (undtaget i juli og ofte  også i december), hvor du er velkommen til at komme. Mødet er offentligt.

Vi er ofte i kirken søndag formiddag, hvor vi også kan træffes.

 

Sæt kryds i kalenderen på disse to vigtige datoer: 

Tirsdag d. 14. maj - Orienteringsmøde

Tirsdag d. 17. september - Valgforsamling